«

»

aug 23

Upphovsrätt

En fotograf äger rätten till sin bild och bilder får inte användas på något sätt utan fotografens tillstånd. En fotograf lever på sina fotografier.

Naturfotograften David Slater blev förvånad när en apa tog hans kamera och tog nedan ”Selfie” 2011.

Nu finns hans bild på Wikipedia och på andra platser på nätet. Slater menar att han som fotograf måste leva på sina bilder och att aktuell bild är en sådan bild som går att sälja. Han menar därför att de som använder hans bild begår brott. Det verkar nu ändå som om en domstol har bestämt att det faktiskt är apan som äger rättigheterna och sannolikheten att apan går till domstol är ganska liten.

När du använder eller lägger ut bilder måste källa eller fotograf alltid anges och du får bara använda bilder som är fria att använda. Ange alltså alltid varifrån din bild eller information kommer.

Foto: David Slater/apan

Källa: Sveriges radio