Hatten

Alla har vi varit med om en situation där vi inte har fått vara med och känt oss utanför. Det kan ha att göra med saker som att vi i situationen har ”fel” hårfärg, bakgrund eller kön. Ibland blir vi åskådare till den här typen av situationer.

Beskriv tydligt men anonymt en situation där du sett någon bli utstött eller diskriminerad. Utgå från följande punkter i din beskrivning av det som hände.

 

  1. Jag såg att (beskriv situationen)

 

  1. Jag reagerade genom att (beskriv vad du gjorde)

 

  1. Jag kände att (beskriv dina känslor i den aktuella situationen)

 

* Vik detta papper två gånger och lägg det i hatten

* Ta upp någon annans lapp ur hatten

* Läs vad som står på den lapp du tagit och föreställ dig att det är du som är i den beskrivna situationen

*Beskriv situationen för gruppen som att det var du som var vittne till den: ”när jag var… så såg jag…”

Vad kan vi göra? Gör något!

I grupper om 3-4 med 2 stycken stora blad och färgpennor

 

Uppgift

  1. Välj i gruppen ut två situationer som ni just har hört och som skulle kunna hända er. Eller beskriv en annan situation som handlar om diskriminering eller intolerans som ännu inte har diskuterats. Återberätta i så fall denna i gruppen.

 

  1. Redovisa i en mind-map per händelse vilka personer som fanns med och vilka reaktioner som ni tycker var bra när händelsen inträffade hos dig själv eller hos andra som fanns med.

 

  1. Hur borde andra ha agerat som fanns med? Ge exempel.

 

  1. Häng upp era blad och redovisa era tankar.

 

Källa: Rachel B.