Årets bild 1985

Klicka på länken för att komma till bilden.

Studera bilden noga.

1. Vilka rättigheter hittar du i bilden?

Se sedan  filmklippet. Klicka här för film klipp.

 

2. Förklara på vilka sätt följande lagar eller rättigheter ställs mot varandra i situationen som bilden och filmen visar:

Rätt till skydd mot diskriminering

Rätt till skydd mot kränkande behandling

Lag rörande politiska symboler – förbud mot Hakkors

Hatbrott

Yttrandefrihet

Misshandel

Föreningsfrihet

Åsiktsfrihet

Lagen mot hets mot folkgrupp

Rätten att anordna möten

Svaren skriver du in som kommentar, vilken inte kommer att synas förrän alla har lämnat in sina svar.