Sveriges 5 nationella minoriteter

Under konstruktion.

I Sverige finns det fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Dessa grupper har under lång tid varit en del av det svenska samhället men har också en uttalad samhörighet och en vilja att behålla sin identitet men som drabbats av fördomar och utanförskap.