Samer och romer

Under konstruktion.

 

Uppgifter

Språk och symboler 

Tjai = i svenskans tjej = flicka

Dzuklo= i svenskans jycke =hund

Puhlke  = i svenskans pulka = kälke

Guksi = i svenskan kåsa = mugg

1. Vilka av lånorden ovan tror du kommer från romani respektive samiskan?

2. Vilka andra lånord från andra språk känner du till? Ange några.

 

 

 

Källa: Wikipedia

Bilderna ovan visar en romsk och en samisk flagga.

3. Vilken flagga tillhör romerna respektive samerna?

4. Är det viktigt att ha en egen flagga? Vad anser du?

5. Använd Internet och försök ta reda på varför flaggorna ser ut som de gör. Vad ska motiv och färger symbolisera?

Den mörka historien

6. 2009 återlämnade svenska myndigheter 22 kranier till representanter för urfolket på Hawaii. Mänskliga kvarlevor som fördes till Sverige på 1800-talet. Liknande samiska kvarlevor som togs från plundrade gravar finns på svenska museer och institutioner. En del forskare menar att kranierna och ben har vetenskapligt värde och få samiska kvarlevor har återlämnats. Vad tycker du att man ska göra med de samiska kranierna? Motivera.