Uppgift 2) – Våra namn

§ 6 Alla har rätt att erkännas som person i lagens mening

Frågor:

Varför är det viktigt att ha ett namn?

Spelar det någon roll vilket namn man har?

Vad innebär det att vara respekterad som person?

Vad är en människa?

Enskild tankestorm 4 minuter.

Uppgift:

1) Med hjälp av Internet ska du försöka ta fram fakta om ditt namn.

Fråga även hemma. Se dessa länkar:

http://svenskanamn.alltforforaldrar.se/

http://www.namntoppen.se/

http://www.fornamn.se/

Exempeltext:

                                            Ursprung                                 Betydelse                            Namnsdag

Mikael                                 Hebreiska, bibeln                ”(Vem) Är som Gud”?          29 september

Ärkeängeln Mikael

Enok                                   Hebreiska, bibeln                ”den invigde”                     –

Far till långlivade

Några namn kan vara svåra att få fram – ta hjälp av din SO-lärare.

2) Att samtala om på lektionen och besvara:

Vem gav mig namnet?

Vad tycker jag om mitt namn?

Varför väljer vi de namn vi gör?

Hur känns det att ha ett ”jobbigt” namn?

Om du skulle byta namn vilket namn skulle du då vilja ha?

Vad händer ibland med kvinnors efternamn när de ingår äktenskap?

Smeknamn och öknamn? Språkets makt.

Ta med dina fakta på en lapp så skriver vi in dessa tillsammans i klassen.

2) Nedan uppgifter ska inte skrivas in utan medföras som anteckningar till lektionen.

Ta reda på varifrån din pappa, mamma, mormor,morfar,farfar, farmor kommer ifrån. Vilken plats eller stad? Du måste sannolikt fråga dina föräldrar eller ringa upp dina släktingar. Om du av någon anledning inte kan få veta din släkt så är detta naturligtvis OK.

Summera

Identitet – den vi är hänger ihop med namnet. Vi ”är” något. Även om vi inte alltid vill det så säger vårt namn ofta något om vem vi är eller kommer ifrån.