Uppgift: Historiska personer och källkritik

”Ceasar sägs ha erövrade Gallien. Hade han inte ens med sig en kock?”

Vad är syftet med detta citat?

En del historiker menar att enskilda människor är ganska oviktiga för hur historia skapas. De menar att det istället är ekonomiska och sociala osynliga krafter som får människor att agera på olika sätt. Andra historiker menar att vissa personer har stort inflytande på vilka besluts som fattas och som sedan påverkar miljoner människor.

1)      Du ska nu välja en historisk person från ”Mina 101 hjältar ur världshistorien”.

2)      Läs bokens kapitel och sedan använda två ytterligare källor från internet eller uppslagsverk för att kunna jämföra texterna.

3)      Du ska formulera dig i en handskriven kladd som du sedan ska skriva rent på dator. Du ska börja med att beskriva din person och varför han eller hon är en viktig historisk person.

4)      Hittar du några skillnader mellan hur personen framställs? Kommer hjältens dåliga sidor fram eller är allt bara positivt? Får hjältens agerande några negativa följder?

5)      Är personen en hjälte? Vad anser du? Ta ställning och motivera med exempel.

6)      Hur hade historien varit om personen inte hade funnits? Hade då någon annan person agerat på ungefär samma sätt eller var personen helt nödvändig för att det blev som det blev? Formulera en egen teori.

Din text bör bli mellan 1-2 sidor lång, storlek 10-12 och innehålla en bra rubrik och underrubriker (fet stil).

Källor ska anges på följande sätt i slutet av din uppsats:

Källor:

Sebag Montefiore, Simon (2007) Mina 101 hjältar ur världshistorien

Bonniers uppslagsverk (2001) Uppslagsord: Mahatma Gandhi

www.wikipedia.se (23 september 2013) Uppslagsord: Mahatma Gandhi

Nelson_Mandela Mohandas_K._Gandhi,_portraitAtelier_de_Nicolas_de_Largillière,_portrait_de_Voltaire,_détail_(musée_Carnavalet)_-002

Bildkälla: Wikicommons

Du ska skicka in din uppsats som ett inlägg enligt instruktion på denna hemsida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>