Uppgift 1) Selfie – ensam eller två och två

1) Resonera om vad en människa är. Använd exempel. Det finns inget rätt svar på denna frågan så du behöver inte Goggla! Avskrift från Internet förbjudet! Det är dina tankar som är intressanta!

2) Bifoga en ”selfie” som du är nöjd med. Ange vem som har tagit bilden som nedan.

Du skriver in ett inlägg där du skriver in ditt svar och bifogar en bild.

3) Studera vad dina klasskamrater har skrivit!

Exempeltext

”Utmärkande för människan är artens kombination av tvåbenthet, anpassningsbarhet (kläder, verktyg), finmotorik (händer och fingrar), förmåga till abstrakt tänkande (att visa emotioner (känslor) och empati (medkänsla), urskilja samband, tolka språksymboler etcetera) och, hävdar somliga, självmedvetande. Ingen av dessa egenskaper är egentligen unika för människan var för sig, utan återfinns hos olika djurarter – från insekter till andra primater och valar. Tillsammans har de gjort att människan kunnat utveckla samhällereligionvetenskapteknik och konst.”

Men detta låter ju lite torrt… vad anser du en människa är?

Iphone 14 293

 Foto: Mikael Enoksson