Alexander den Store – kung över världen

Alexanders fälttåg

Alexander föddes år 356f.kr. Han blev kung år 336f.kr efter att hans far, Filip II, blivit mördad. Den 135cm långa 22-åringen hade på två år återförenat Greklands stadsstater. Han inledde sitt stora fälttåg år 334f.kr, efter två år hade han krossat perserna. Han fortsatte genom Asien tills år 326f.kr, då hans armé vägrade att fortsätta vid floden Hyfasis.

Alexanders död

Alexander återvänder hemåt, men på en efterfest i Babylon den 29 maj 323f.kr kollapsar han efter att ha druckit en sexlitersbägare med vin till Herakles ära. Efter tolvdagars feber och frossa dör han den 10 juni. Mot slutet av sitt liv blev Alexander allt mer tyrannisk.

Hefaistion

Bakom Alexanders framgångar fanns en segervan här med erfarna generaler som han ärvt efter sin far. Alexander hade även en av antikens största filosofer, Aristoteles, som lärare. Under sin uppväxt blev han nära vän med en adelspojke vid namn Hefaistion. Hefaistion blev senare en av de främsta generalerna i fälttåget mot Persien. Alexander utnämnde sedan Hefaistion till Chiliark, nummer två i den makedonska befälsordningen. Mycket talar för att Alexander och Hefaistion var älskare, men man kan inte säga det med säkerhet. Hefaistion dog i Ekbatana december år 324f.kr. Alexander blev förkrossad och byggde ett 6 våningar högt begravningsbål, plus att Hefaistion upphöjdes postumt till gudomlig hjälte. Alexander överlevde honom med bara 8 månader.

Filip II skapar det Korinthiska förbundet

När Alexanders far, Filip II, hade besegrat Aten och Thebe så skapade han det Korinthiska förbundet som han själv skulle leda. Det var tydligt att Filip avsåg att Alexander skulle efterträda honom, även om han hade andra barn till exempel Arrhidaios (senare Filip III). När Alexander sedan tog över tronen revolterade Trakien. Han begav sig genast dit för att stoppa dom. Sporrade av ett rykte om Alexanders död i Trakien revolterade Thebe. Thebanerna belägrade Makedoniens huvudstad och deras garnison. När Alexander fick höra om det marscherade han söder och belägrade Thebe. Belägringen varade inte länge och Alexander tog kontroll över staden.

Den Gordiska knuten

Tidigt i sitt fälttåg, när Alexander kom till Gordion i Frygien fann han en stridsvagn fastbunden med hopknutna rep. Enligt sägnen skulle den som löste knuten bli världens härskare. Alexander misslyckades och högg den itu istället. Därav uttrycket Alexandershugget.

Är han en hjälte?

Alexander grundade den Egyptiska hamnstaden Alexandria som nu står för 80% av Egyptens import och export och staden var plats för ett av antikens sju underverk Fyrtornet på Faros. Han lade också grunden för Hellenismen, som bland annat gjorde det möjligt för spridandet av monoteistiska religionsåsikter (tron på en gud), eftersom det var religionsfrihet i de Hellenistiska rikena. Alexander är en av världshistoriens största fältherrar och det framgår tydligt att många människor har dött pågrund av honom. Till exempel lät han plundra, skövla och förstöra alla byggnader i Thebe, samt avrätta 6 000 Thebaner inklusive kvinnor och barn. Resten såldes som slavar. Trots de negativa sidorna av Alexander så anser jag att han är en hjälte pågrund av till exempel grundandet av städer och Hellenismen.

Historien utan Alexander

Allt Alexander behövde för sitt fälttåg fanns redan där när han tillträde som kung. Den mest uppenbara kandidaten till tronen var Alexanders halvbror Arrhidaeus, även fast han var mentalt missanpassad för styret. Det är troligt att riket skulle splittrats i ett successionskrig och det Korinthiska förbundet skulle upphöra att existera.

Om Källorna

Skillnaden på källorna var inte stor, men eftersom det vanligtvis finns mer text på Wikipedia så får man mer information om olika händelser. Men eftersom att vem som helst kan redigera en Wikipedia text så kan det finnas felaktig information eller åsikter. Bonnier har gett ut flera faktaböcker och kan därför ses som en trovärdig källa.

 Källor:

Sebag Montefiore, Simon (2007) Mina 101 hjältar ur världshistorien

Bonniers uppslagsverk (2001) Uppslagsord: Alexander den store

www.wikipedia.se (19november 2014) Uppslagsord: Alexander den store

www.Wikipedia.se (19november 2014) Uppslagsord: Filip III av Makedonien

Av: Kristoffer Wizell