Abraham Lincoln – presidenten som räddade unionen

Abraham Lincoln föddes den 12 februari 1809 i en timmerkoja i Kentuckey. Lincoln växte upp med sin pappa och sin styvmor. Lincoln var en ödmjuk  och godhjärtad person och eftersom hans föräldrar var analfabeter så var han i stort sätt självlärd. Lincoln blev senare intresserad av juridik och lärde de på egen hand vilket senare ledde till att han blev intresserad av politiken.

 Lincoln politiska karriär

Abraham Lincoln var med och grundade de republikanska partiet och blev sedan U.S.A:s förste republikanske president. Lincoln kämpade mycket för frihet och jämlikhet och var en stark motståndare mot slaveriet. Men strax innan Lincoln tillträde som president så bröt sig sju sydstater ut ur unionen och en månad senare så inledes  inbördeskriget. Lincoln såg som sin främsta uppgift att hålla ihop unionen. Han hade ett strategisk tänkande även fast han inte haft någon militär utbildning och det var en av  anledningarna till att han lyckades så bra. Lincoln införde också lagar som gjorde att han kunde gripa och fängsla sydstatsympatisörer utan rättegång. Han införde också blockad av sydstaternas hamnar.

Lincoln hade en befälhavare vid namn Ulysses S. Grant och Lincoln sa själv att han inte kunde klara sig utan honom. Medan Grant genomförde aggressiva och mycket framgångsrika fälttåg så åkte Lincoln runt i landet och talade för både armen och folket. Ett av Lincolns mest kända tal hölls vid Gettysburg. Talet tillägnade han nationens framtig och alla dem som hade dött i inbördeskriget.

Lincoln fortsatte att kämpa för sitt land och vann till slut kriget 1865 och inbördeskriget  var slut. Lincoln hade äntligen segrat och nått sitt mål: Att avskaffa slaveriet och hålla ihop unionen.

 Abraham Lincolns död

Fem dagar efter beskedet att inbördeskriget tagit slut så ville Lincoln koppla av och beslöt sig därför att besöka stadens teater. Lincoln besökte teatern med sin fru Mary Todd och några gamla vänner. presidenten hade sin livakt med sig men han var så intresserad av pjäsen och beslöt sig för att titta på pjäsen istället för att hålla  vakt. Detta var dock ett misstag eftersom i tredje akten öppnades dörren till teatern och den 23 årige manen Johon Wikels Booth riktade sin pistol mot Lincolns huvud och tryckte på avtryckaren och träffade honom i bakhuvudet. De bar ut den livlösa kroppen och Lincoln låg medvetslös i ca. 9 timmar men klarade sig tyvärr inte. Abraham Lincoln dog den 15 april 1865 tidigt på morgonen

Var Abraham Lincoln en viktig person?

Abraham Lincoln var en viktig person framföralt för två anledningar: att han höll ihop Amerika som en enad nation. Det har betydelse än idag eftersom Amerika inte hade varit en lika stor  nation som den är idag.

Dessutom så avskaffade Lincoln slaveriet och det har självklart haft stor betyydelse föt afroamerikanska i  U.S.A

 Var han en hjälte eller inte?

Abraham Lincoln var definitivt en hjälte eftersom han följde sin övertygelse om  människor lika värde även fast Linncoln hade många mäktiga men emot sig. Abraham Lincoln hjälpte många människor för att få en bättre framtid genom att dem blev fria från slaveriet och fick sin frihet. Så i mina ögon är Abraham Lincoln en hjälte.

 Om han inte funnits?

U.S.A hade förmodligen inte varit en så stor och inflytelserik nation idag om Lincoln inte  funnits. Kanske hade U.S.A inte en enda nation utan istället varigt självständiga länder med egna regeringar och på så sätt inte varit linka stort och mäktigt som det är idag.

 Om källorna

Jag tycker att mina  källor är trovärdiga och jag har hämtat informationen från alla tre  källor.

 Källor

Sebag Montefiore, Simon (2007) Mina 101 hjältar ur vädshistorien.

www.wikipedia.org (artikeln är helt eller delvis översatt från engelskspråkliga wikipedia 13 mars 2007)

www.alltomhhistoria.se/artilelar/abraham-lincoln/ 2011

Av: Julia

Klass: 8A HT 14