Charles Darwin – en viktig engelsman

Charles Darwin föddes den 12:e februari 1809 i Shrewsbury, England. Han var en blygsam pojke som samlade på mynt, fågelägg och olika sorts mineraler. I tonåren skickades han till Edinburgh av sin pappa för att studera medicin. Darwin trotsade sin pappa och åkte istället till Cambridge för att studera geologi, zoologi och botanik.

År 1831, då Darwin var 22 år, blev han rekommenderad att följa med på fartyget HMS Beagle som skulle göra en naturvetenskaplig resa, till bland annat Sydamerika. När HMS Beagle besökte Galápagos öarna utanför Sydamerika upptäckte han fåglar, som alla var finkar, men de såg lite olika ut från ö till ö. Han ville ta reda på varför det var så här och efter fem år på fartyget var han hemma i England där han kunde studera de finkar han samlat in.

Efter några år av studerande kom han fram till en grundande teori. Teorin han kom fram till var att alla ursprungligen var samma art som kommit via vinden till öarna. Alla finkar hade då fått anpassa sig på olika sätt på grund av levnads villkoren på de olika öarna. De fåglar som kunde anpassa sig bäst överlevde. Då bildades en ny art eftersom dessa finkar som överlevt sedan parade sig. Han kallade sin teori för “naturligt urval”.

Charles Darwin dog 1882 i Down, England. Eftersom han var så betydande för England blev han begravd i West Minister Abbey’s kyrkogård i London.

En viktig person?

Charles Darwin var en person som skrev många böcker. Han gjorde extremt noga naturvetenskapliga undersökningar på sina exemplar av djur, som han samlade in på sina sjöresor runt om i världen.  De mest kända böckerna är “Om arternas uppkomst” och “Om människans härkomst”. Det finns dock många fler. Dessa böcker är fortfarande korrekta och många väldigt omtyckta. Han är den person som näst in till alla tänker på när de tänker på evolutions teorin, detsamma som naturligt urval. Fast det som många glömmer bort är att det inte bara var Darwin som tänkte på detta. Han vågade nämligen först inte publicera sina teorier utan behövde hjälp av den unga forskaren Alfred Wallace Russell. Utan Russell Wallace skulle nog inte Darwin blivit så känd eller kanske inte ens publicerat teorierna.

Jag tycker att hans teori är väldigt fascinerande och intressant eftersom man kan likna det han kom fram till i hur vi människor är olika. Från början var människan en apa men har utvecklats till olika individer beroende på klimat, tillgång och efterfrågan. Utan honom hade vi kanske inte insett att något som en gång varit blir lätt ändrat på grund av miljön runt omkring. På det sättet tycker jag att han är en viktig person.

Som sagt blev Darwin begravd i West Minister Abbey i London. Denna kyrka är egentligen bara till för kungligheter, för att de ska bli statligt begravda. Engelskmännen tyckte dock att han var en mycket betydelsefull person och blev därför, tillsammans med fyra andra viktiga personer för England det sekelt, begravd där. Charles Darwin betyder så mycket så att han är med på den Engelska tio-pund sedeln.

 Kan han kallas hjälte?

Det som gör han till en hjälte enligt mig är att han verkligen kämpade för sina åsikter och lade ner större tiden av sitt liv för att få fram en teori. Han var till och med villig att vända ryggen mot sin far och följa sina egna intressen vilket jag tycker är väldigt modigt. När Darwin började trotsa samhället med sin evolutionära teori som stred mot den Kristna tron började kanske fler att ifråga sätta den kristna skapelseberättelsen.Han kämpade för en teori som han knappt han uppleva resultatet på efter som han dog innan hans teori blev ordentligt accepterad i den naturvetenskapliga världen, samhället samt kyrkan.

Eftersom Darwins resultat inte varit livsavgörande för mänskligheten på något sätt så kan man inte säga att han var en hjälte på det sättet. Darwin har ju gjort böcker som fortfarande är korrekta så han kan ses som en hjälte i den naturvetenskapliga världen.

Darwin var också gift med sin kusin Emma Wedgwood och fick totalt 10 barn. Det sägs att han valde att gifta sig med sin kusin på grund av hennes pengar, så att han slapp arbeta med något annat än hans forskning. Hans många olika resor för att stärka sin teori och sina argument tog tid och det säger sig självt att Darwin inte kan ha varit den bästa pappan eller maken. På det sättet var Darwin troligen inte en hjälte för sin stora familj. På grund av att han la ner så mycket  tid åt forskning fick han stressproblem som visade sig i till exempel magproblem och hjärtklappning men han fortsatte med sin forskning för nya argument vilket jag ändå anser ganska hjältemodigt.

Dock var ju inte Darwin den enda som borde vara känd för denna teori. Han fick lite inspiration från sin farfar Erasmus Darwin och den franske forskaren Lamarck. De två kunde inte förklara varken varför och hur naturen formade arternas uppkomst men utan dem kanske Darwin inte kommit fram till det han kom fram till. En annan person som också bidrog kraftigt var ju Alfred Russel Wallace, som gjorde så att han vågade gå fram och publicera sin teori. En hjälte ska ju vara modig, vilket Darwin inte var då.

Om han inte funnits

Eftersom det var fler som var på samma spår som Darwin hade det troligtvis varit någon som lagt fram ungefär samma slutsats som Darwin. Konsekvenserna skulle nog inte vara någon större skillnad. Darwins argument och bevis i sina böcker var starka och tydliga, om någon skulle gjort det så tydligt är jag inte säker på. Bra argument för en ganska så okänd fråga för samhället kan ju bara komma från en intelligent och ambitiös person precis som Darwin. En sådan person kanske historien skulle behövt vänta på om inte Darwin funnits.

Om man skulle radera Darwin från historien skulle en man med stor inverkan till evolutions teorin försvinna. Han ansågs också vara en av Englands mest framgångsrika naturvetenskapsmän.

Mina källor

Jag tyckte de var trovärdiga eftersom det stod i princip samma saker på alla. I en av dem presenterades han på ett lite mer negativt sätt och i de andra på ett positivare sätt. Jag försökte få med från båda perspektiven. Informationen har jag försökt att blanda från alla källorna för att få den bästa och mest trovärdiga fakta till en så bra text som möjligt. De källorna som finns på internet, till exempel Wikipedia, kan ju vara falska eftersom alla kan ändra i dem. Fast i detta fall verkade allt stämma eftersom jag kunde hitta det mesta i de andra källorna också. Den källa jag tror jag kan lita mest på är nog det Naturhistoriska Museet i London eftersom den fakta som finns där troligen är den nyaste och all fakta är granskad noga av specialister inom just detta område. Fakta från böcker är ofta bra men två av de böcker som jag använde var ju tyvärr lite gamla, men det tror jag inte spelar så stor roll eftersom varken Darwin eller hans teori har ändrats någonting.

 

Jag använde dessa källor:

Sebag Montefiore, Simon (2007) Mina 101 hjältar ur världs historien.

www.wikipedia.org (ändrades senast 30 september 2014) uppslagsord “Charles Darwin”

Naturhistoriska Museet i London

Hildingson, Kaj (1989) Vetenskapens Profiler.

Nationalencyklopedin (1990) uppslagsord “Charles Darwin”

 

Lina Danils 8A