Ernest Hemingway – en författare av betydelse

Ernest Hemingway föddes den 21 Juli 1899 i Oak Park, Illinois. Han var andra barnet av sex syskon och son till läkaren Clarence Hemingway och Grace Hall. Clarence såg till att ha kom i kontakt med friluftsaktiviteter som tex fiske, skytte och jakt som han senare i livet fortsatte att uppskatta och levde helst i områden där det var svårt att få tag på honom.

Ernest var både författare och journalist och var under sin livstid med om både krig som te.x första världskriget, där han arbetade som ambulansförare för röda korset, och spanska inbördeskriget där han arbetade som korrespondent. Dessa två krig var grunderna till ”Farväl till vapen” och ”Klockan klämtar för dig”, vilket är två av de nio romaner som skrevs av Hemingway varav tre av dessa gavs ut efter hans död. Bortsett från romanerna skrev han även tio novellsamlingar och fem fackböcker. År 1954 fick han nobelpriset i litteratur för bland annat romanen ”Den gamle och havet”. Han kunde dock inte närvara vid prisutdelningen då han innan råkat ut för två flygplansolyckor under kort tid och skadat både njurar och lever.

På grund av de skadade njurarna fick Hemingway medicin mot det höga blodtrycket som njurproblemen orsakade. Medicineringen gav honom svåra depressioner vilket ledde till att han drack mer och mer. År 1960 blev han för första gången inlagd för avgiftning i Minnesota. Han blev inlagd sammanlagt 39 gånger innan det den 2 Juli 1961 blev för mycket för honom och han sköt sig själv.

En viktig person?
Ernest Hemingway skrev många noveller, romaner och även några fackböckerunder sin livstid. Han har blivit berömd över hela världen för sitt sätt att skriva på. Hans sätt att skriva på kallas Isbergstekniken och innebär att man skriver på ett sätt som utelämnar delar i berättelsen, men läsaren kommer ändå att känna och uppleva det utelämnade som om författaren hade skrivit det. Jämförelsen med isberg kommer från att man ser det som att det författaren skriver är isbergstoppen och resten av berget får läsaren komma på och bygga upp själv. Hemingway skrev enkelt och kortfattat men samtidigt mycket exakt och detaljrikt och lämnade mycket till läsarna att lista ut själva. Under 1900-talet var det många författare som tog efter hans stil och hans böcker är omtyckta även idag av både ungdomar och äldre.

Var han en hjälte eller inte?

Han arbetade som ambulansförare under 1:a världskriget för röda korset, bar sin vän i säkerhet efter att de träffats av artilleri och Hemingway träffats av granat splitter och han har skrivit några av 1900-talets viktigaste böcker, men kan han betraktas som en hjälte?
Förutom de bra sakerna han gjorde drack han väldigt mycket vilket ledde till att hans dåliga sidor kom fram. Ernest kunde vara både våldsam och hetlevrad. Detta kan ha varit med och lett till att han skar av alla band till sin familj år 1921 när han blev utrikes korrespondent i Paris, men det hade nog mer med hans dåliga relation till hans mor än hans dåliga sidor. Ett annat negativt agerande var att han började dricka mer och mer igen när medicinerna mot sitt höga blodtryck gav honom depressioner, vilket i sin tur ledde till sjukhusbesök med avgiftning i form av elchockbehandling vid varje besök. Och detta var en av orsakerna som ledde till att han inte orkade mer och senare tog sitt liv.

I mina ögon så är inte Hemingway någon större hjälte. Visst skrev han sådant som än idag är intressant och viktigt, framförallt för andra författare som också skriver med Isbergstekniken, men frågan är om han verkligen skrev något tänkvärt. Jag har själv inte läst något som han skrivit så jag kan ju inte veta helt säkert men jag tvivlar starkt på att tex ”Och solen har sin gång” är något mer betydelsefullt än en bra skriven berättelse.

Om han inte funnits
Det säger sig nog ganska självt att det inte fanns någon som var exakt som Hemingway. Eftersom han anses vara en av de viktigaste amerikanska författarna under 1900-talet så skulle vi säkerligen ha hört om det fanns någon som han. Om Hemingway inte hade funnits eller inte gjort allt det som han gjorde så tror jag inte att någon annan hade gjort på exakt samma sätt som honom. Men om det hade varit någon som gjort ungefär samma sak så hade det ändå blivit något annat än Hemingways böcker eftersom den personen inte hade haft samma livserfarenheter som honom.

Om man ska tänka bort Ernest Hemingway i historien så är det bara tänka bort allt han gjorde och skrev och försöka se skillnaderna. De största skillnaderna skulle nog ske bland de författare som inspirerats och fortfarande inspireras av honom och hans sätt att skriva på med Isbergstekniken. Då skulle det nog vara skillnad i de nya författarnas sätt att skriva sina böcker på, annars tror jag inte att det skulle vara så stor skillnad i det stora hela.

Om källorna

Jag tycker att alla mina källor förefaller vara trovärdiga, de flesta fakta verkar vara samma i de tre källorna men jag har hämtat information från alla tre källorna för att få en så heltäckande bild så möjligt.

Källor:
Sebag Montefiore, Simon (2007) Mina 101 hjältar ur världshistorien.
www.wikipedia.org (ändrades 19 November 2013) Uppslagsord: Ernest Hemingway.
www.alltomhistoria.se/artiklar/ernest-hemingway (2008)

 

Frida A

Klass: 8D HT 13