Grupparbete – På liv eller död…

Tid: Totalt ca 90 minuter

Etiska problem. Klassen väljer ut 5 av nedan etiska problemområden. 4-5 grupper bildas.

Genteknik

Djurförsök

Barnarbete

Abort

Dödshjälp

Dödsstraff

1) ARGUMENTERA FÖR…

Se läroboken i religion och Internet. Formulera argument för aktuellt etiskt problem. Tid: 30 min. Det gäller att låta övertygande när gruppen redovisar. Ni ska få alla andra att tycka som ni. Var konkret och använd tydliga exempel.

2) ARGUMENTERA MOT

Se läroboken i religion och Internet. Formulera argument mot aktuellt etiskt problem. Tid: 30 min. Det gäller att låta övertygande när gruppen redovisar. Ni ska omvända klassen till att tycka som ni. Var konkret och använd tydliga exempel.

Redovisning:

Varje grupp ansvarar för ett ca 5 minuter långt anförande enligt uppgift ovan. Därefter följer en kortare debatt med frågor till grupperna.